Pro2CNC

Proliner

Een proliner is een digiaal meetsysteem waarmee nauwkeurig de contour van kozijnsparingen opgemeten kan worden.

Digitaal inmeten

De Pro2CNC software leest verzamelbestanden met metingen van kozijnopeningen die zijn ingemeten met een Proliner. Pro2CNC verwerkt deze verzamelbestanden tot een overzichtelijk Excel werkboek.
Foto van proliner inmeet apparaat

  • Er vindt bij het inlezen van een verzamelbestand met metingen een controle op meetfouten plaats o.a op de volgorde en plaats van meetpunten die met de Proliner van een kozijn zijn gemaakt.
  • Na het inmeten van de contour van een kozijnopening met de Proliner kunnen direct optionele metingen in een tweede contour van een slot en 5 scharnieren worden gemaakt. In een derde contour is eventueel voor enkele deuren een knik in de bovendorpel in te meten.
  • Als op de bouwplaats door omstandigheden een kozijn niet kan worden ingemeten, dan is het mogelijk dat de uitvoerder middels een PDF formulier de hoofdmaten van de sponningomtrek aanlevert. Zo wordt het maken van een extra bezoek aan de bouw voorkomen! De Pro2CNC software kan de afmetingen omwerken naar een meting en toevoegen aan het Excel werkboek.
  • Metingen van dubbele deurkozijnen worden interactief uitgewerkt naar twee deurpanelen eventueel met spiegelstuk.
  • De software berekent de minimaal benodigde deurmaten en de gebruiker kiest op basis hiervan een deurpaneel. De co√∂rdinaten van de te frezen deuromtrek worden automatisch verplaatst naar het midden en de bovenkant van het paneel.
  • Bij scheve kozijnen kan in de praktijk een kleiner deurpaneel worden gebruikt en hoeft er minder te worden gefreesd, doordat co√∂rdinaten van een deuromtrek worden geroteerd (rechtgezet over een denkbeeldige lijn vanuit het midden van de boven- en onderdorpel).
  • Bij kromme kozijnstijlen wordt tussen de meetpunten een vloeiende boog toegepast (dit is met een drempelwaarde in te stellen).

Bekijk PDF met Proliner instellingen…