Pro2CNC

Proliner naar CNC

Pro2CNC is een totaaloplossing voor het omfrezen van binnendeuren, buitendeuren en ramen. Een proliner verzamelbestand met hierin metingen van kozijnen wordt automatisch verwerkt tot een overzichtelijk MS-Excel werkboek waarmee een werkvoorbereider vervolgens CNC programma's schrijft voor het schaven van binnendeuren en spiegelstukken, buitendeuren en ramen.

Processtappen

De Pro2CNC software biedt ondersteuning voor alle processtappen bij de levering van deuren. Het resultaat is dat u van voorbereiding, machinale bewerking tot afmontage efficiënt kunt werken.

Pro2CNC processtappen

Ramen omfrezen

Pro2CNC software voor ramen heeft een unieke koppeling met AutoCAD LT. Hierdoor is CAD tekenwerk van complexe raamdetails makkelijk te koppelen aan gereedschappen van uw CNC machine. In de software wordt voor iedere zijde van een raam een AutoCAD detail gekozen waarna automatisch de freesbanen worden uitgegeven in het CNC programma.

Schermafbeelding van AutoCAD tekening met raamdetail en CNC freesgereedschappen

Schermafbeelding CNC programma voor omfrezen van raam in SCM Maestro

Programma’s voor het omfrezen van ramen bevatten een werktafelvoorstel met posities van klemmen voor het laden, frezen en lossen van het raam.

Schermafbeedling van een CNC werktafel voorstel voor het klemmen van een raam

Onderstaande video toont een simulatie van een door Pro2CNC software gegenereerd CNC programma. In de video ziet u hoe een romp van een raam wordt omgefreesd met SCM Maestro software.

Bekijk video…

De software kan tekstbestanden van digitaal ingemeten raamopeningen van draai-, uitzet- en valramen inlezen. In onderstaande PDF vind u instructies voor het inmeten van raamkozijnen met een Proliner.
Bekijk PDF Raamkozijnen inmeten…

Digitaal ingemeten sponningomtrekken van raamkozijnen worden snel omgezet in complete CNC programma’s voor het omfrezen van ramen.

Demo video

Onderstaande video toont een demonstratie van Pro2CNC software voor buitendeuren.


Bekijk video…

Digitaal ingemeten sponningomtrekken van kozijnen worden snel omgezet in complete CNC programma’s voor buitendeuren

Feature matrix

De Pro2CNC software wordt geleverd in een versie voor binnendeuren, buitendeuren en ramen.

Afhankelijk van uw werkwijze kan de software worden uitgebreid met diverse opties.

check Standaard aanwezig
information Als optie beschikbaar
warning Op verzoek te ontwikkelen
Binnendeuren Buitendeuren Ramen
1 Inlezen verzamelbestand van kozijnmetingen check check check
2 Inlezen scharnier- en slotmetingen check check check
3 Inlezen van geknikte bovendorpel check
4 Inlezen van paneel boven deurstel check
5 Inlezen van getoogde bovendorpel check
6 Materiaalstaten rompen, raamhout en glaslatten check
7 Inlezen via invulformulier, zonder meting check check check
8 Automatische controle op meetfouten check check check
9 Automatisch CNC programma’s schrijven check check check
10 Automatisch DXF tekeningen schrijven check check check
11 Automatische positionering balken en cups information information warning
12 CNC programma’s versturen naar machine check check check
13 Stickervellen met barcodes check check check
14 Label bestanden voor Zebra stickerprinter check check check
15 Inlezen werklijst van CNC machine information information information
16 Barcodes scannen en inlezen t.b.v. pakbon information information information
17 Pakbon afdrukken voor transport information information information
18 Montagebon afdrukken voor montageploegen information information information
19 Prijslijst met bewerkingen opbouwen information information information
20 Koppeling met hang- en sluitwerkstaat information information information
21 ABS Kantenband aanlijmen check

 

Digitaal inmeten

De Pro2CNC software leest verzamelbestanden met metingen van kozijnopeningen die zijn ingemeten met een Proliner. Pro2CNC verwerkt deze verzamelbestanden tot een overzichtelijk Excel werkboek.
Foto van proliner inmeet apparaat

  • Er vindt bij het inlezen van een verzamelbestand met metingen een controle op meetfouten plaats o.a op de volgorde en plaats van meetpunten die met de Proliner van een kozijn zijn gemaakt.
  • Na het inmeten van de contour van een kozijnopening met de Proliner kunnen direct optionele metingen in een tweede contour van een slot en 5 scharnieren worden gemaakt. In een derde contour is eventueel voor enkele deuren een knik in de bovendorpel in te meten.
  • Als op de bouwplaats door omstandigheden een kozijn niet kan worden ingemeten, dan is het mogelijk dat de uitvoerder middels een PDF formulier de hoofdmaten van de sponningomtrek aanlevert. Zo wordt het maken van een extra bezoek aan de bouw voorkomen! De Pro2CNC software kan de afmetingen omwerken naar een meting en toevoegen aan het Excel werkboek.
  • Metingen van dubbele deurkozijnen worden interactief uitgewerkt naar twee deurpanelen eventueel met spiegelstuk.
  • De software berekent de minimaal benodigde deurmaten en de gebruiker kiest op basis hiervan een deurpaneel. De coördinaten van de te frezen deuromtrek worden automatisch verplaatst naar het midden en de bovenkant van het paneel.
  • Bij scheve kozijnen kan in de praktijk een kleiner deurpaneel worden gebruikt en hoeft er minder te worden gefreesd, doordat coördinaten van een deuromtrek worden geroteerd (rechtgezet over een denkbeeldige lijn vanuit het midden van de boven- en onderdorpel).
  • Bij kromme kozijnstijlen wordt tussen de meetpunten een vloeiende boog toegepast (dit is met een drempelwaarde in te stellen).

Bekijk PDF met Proliner instellingen…

Hang- en sluitwerkstaat koppeling

Door deze optionele Pro2CNC module kan nóg sneller worden gewerkt en worden fouten voorkomen.

Automatisch en foutloos overnemen van honderden tot duizenden gegevens uit hang- en sluitwerkstaten van aannemers naar een Pro2CNC project.

Barcode stickers

Stickervellen met barcodes en deurafmetingen kunnen op de werkvoorbereiding op een A4 laserprinter worden geprint.

In de werkplaats worden deurpanelen – voordat deze worden geschaafd – voorzien van een barcode sticker. Wanneer de deur op de CNC machine is gelegd wordt middels een barcodescanner automatisch het juiste CNC programma gestart.

Pro2CNC barcodestickers

CNC programma’s

Een CNC programma bevat alle opdrachten voor machinale bewerkingen, zoals gereedschapbanen voor zagen, frezen, afschuinen, verjongen, opschuimstrips en aanroepen naar subprogramma’s voor het frezen van o.a. sloten, scharnieren, kantschuiven, valdorpels enz.

Versies van Pro2CNC schrijven bestanden voor BiesseWorks, bSolid of XiLog Plus en Maestro. Ook kan Pro2CNC in overleg met een machineleverancier worden aangepast zodat G-codes of nieuwe bestandsformaten worden uitgeven.

check Direct leverbaar
information Als optie beschikbaar
warning In overleg met machineleverancier
Binnendeuren Buitendeuren Ramen
1 BiesseWorks check check check
2 bSolid check check check
3 XiLog Plus check check check
4 Maestro check check check
5 G-codes of nieuwe bestands formaten check check check

Schermafbeeldingen van BiesseWorks Software

Pro2CNC programma in BiesseWorks

Pro2CNC werktafelvoorstel in BiesseWorks

Schermafbeeldingen van SCM Maestro Software

Pro2CNC Screenshot - Buitendeur in SCM Maestro software

Pro2CNC Screenshot - Werktafel in SCM Maestro software

Schermafbeeldingen van Biesse bSolid Software


Pro2CNC Screenshot - CNC programma van buitendeur in bSolid software


Pro2CNC Screenshot - Werktafel voorstel van buitendeur in bSolid software


Pro2CNC Screenshot - Werklijst met CNC programma in bSolid software

Labels printen

Nadat een deur op de CNC machine is gefreesd kan deze ten behoeve van de levering en het afhangen op de bouw van een label worden voorzien.

Dymo labelwriter

Op het verwijderbare label wordt automatisch deurnummer, ruimte, kozijnmerk, sluitwerk, deurnaald en valdorpel met hun lengtes afgedrukt.
Voor het printen van deze labels worden twee manieren van werken ondersteund:

  • Printen op de werkvoorbereiding
  • Printen bij de CNC machine